ENG
EST
Mittetulundusühing MITRA on vabatahtlike poolt loodud organisatsioon, mille liikmetel on mitmeid kogemusi Euroopa projektides osalemises ning eeskätt elukestva õppega seotud projektides - Grundtvig ning Leonardo da Vinci koostööprojektides, NordPlus Mobility, Euroopa Noored ning EuropeAid projektides.

Koolitajad korraldavad meedia, kunsti ja käsitöö seminare ja töötubasid. Väga populaarsed on käsitöö ehted ja traditsioonilised Ukraina muna maali töötoad.


Sihtgrupiks on peamiselt noor inimesed, 50+ vanuses naised, sotsiaalselt tõrjutud ja/või ebasootsate sotsiaalsete tingimustega piirkondadest pärit isikud, töötud, eakad ning nooremate põlvkondade esindajad. MITRA tegevustes osalevad palju rahvusvähemuste esindajaid.